Khách sạn Wyndham là dự án đầu tiên của tập đoàn Wyndham được đầu tư vào Việt Nam tại TP.Hạ Long
10/10/2018
11/10/2018 Công ty Phi Kha đã lấy ý kiến nhân viên và thống nhất thay đổi bộ chữ ký riêng cho email
12/10/2018

11/10/2018 2 Container nhôm đã về tới nhà máy Bắc Ninh để sẳn sàng lắp đặt dự án Tam Đảo theo tiến độ đề ra

Sáng ngày 11/10/2018 2 Container đã về tới nhà máy Bắc Ninh, số lượng nhôm này sẽ gia công tại nhà máy theo quy cách của chủ đầu tư. Dự kiến sẽ chuyển đến dự án Tam Đảo, Tỉnh Vĩnh Phúc vào ngày 12/10/2018, và sẽ đưa vào lắp đặt cho khu nhà K1,K2, K6, K7, K8 theo tiến độ và trình tự đề ra.

Ảnh : Cập nhật ngày 11/10/2018

nh và thông tin   : Thin Trn

Biên tp ni dung : Ngc Ty