12/09/2018 Dự án Đài THVN chi nhánh HCM đang trong giai đoạn hoàn thiện khung nhôm mặt ngoài
12/09/2018
14/09/2018 Thành phố giao lưu chung cư đô thị sang trọng trong lòng Thủ Đô đang trong giai đoạn bàn giao
14/09/2018

13/09/2018 Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tại Hà Nội đang tiến hành thí nghiệm thép bản mã để thi công đại trà

Ảnh: Dự án cập nhật ngày 13/09/2018

Ảnh: Thí nghiệm thép bản mã cho dự án cập nhật ngày 13/09/2018

nh và thông tin    : Văn Thanh

Biên tp ni dung : Ngc Ty