Hình ảnh nhà máy Bắc Ninh đang đẩy nhanh tiến độ cho dự án 789 – Mỹ Đình Pearl – Rivera Park Hà Nội
16/01/2018
Hình ảnh Anh Em công nhân đang thực hiện vệ sinh công nghiệp tòa nhà văn phòng Hudtower.
17/01/2018

BGĐ và Ban chi huy công trình đi khảo sát thực tế công trình VTV

BGĐ và Ban chi huy công trình đi khảo sát thực tếcông trình VTV chuẩn bị lắp dựng văn phòng làm việc ban chỉ huy công trình và đặt vật tư cho dự án.