Dự án Lạc Hồng – Hạ Long đang trong giai đoạn lắp đặt những khung nhôm đầu tiên
08/09/2018
Container kính đã về tới nhà máy sẵn sàng cho dự án Đông Đô hoàn thiện kính phần đế
10/09/2018

Căn Hộ N01T4 và N01T5 đang hoàn thiện hạng mục còn lại và bàn giao trong tháng 09/2018

Ảnh: Căn hộ N01T4 đã hoàn thiện

Ảnh: Căn hộ N01T5 đã hoàn thiện 80% phần đế

Ảnh: Căn hộ N01T4 và N01T5

nh và thông tin    : Mạnh Tuấn

Biên tp ni dung : Ngc Ty