Dự án Lạc Hồng – Hạ Long đang lắp đặt những khung nhôm đầu tiên
17/09/2018
Rivera Park Hà Nội đang tăng tốc hoàn thành các hạng mục còn lại để bàn giao đúng tiến độ
19/09/2018

Chung cư cao cấp N01T4 và N01T5 đang trong giai đoạn bàn giao chủ đầu tư

Ảnh : dự án N01T4 và N01T5 cập nhật ngày 18/09/2018

Ảnh : khối đế dự án N01T4 cập nhật ngày 18/09/2018

Ảnh : khối đế dự án N01T5 cập nhật ngày 18/09/2018

nh và thông tin    : Mạnh Tuấn

Biên tp ni dung : Ngc Ty