25/07/2016

Dây chuyền sơn tĩnh điện

Dây chuyền sơn tĩnh điện công ty Phi Kha
25/07/2016

Dây chuyền sản xuất mặt dựng nhôm kính

Dây chuyền sản xuất mặt dựng nhôm kính Phi Kha
25/07/2016

Dây chuyền sản xuất tấm ốp Phi Kha

Dây chuyền sản xuất tấm ốp Phi Kha 
23/07/2016

Hệ thống cửa sổ thông minh

Hệ thống cửa sổ thông minh được Kiefer technic GmbH (Áo) trình diễn.