Thông tin cập nhật khách sạn Đông Đô khu đất vàng trên đường Giảng Võ
05/09/2018
Tam Đảo khu nghỉ dưỡng xóm núi đang lắp đặt khung nhôm kính đầu tiên cho khu K3
07/09/2018

Mỹ Đình Pearl đang gấp rút triển khai hoàn thiện khối Penhouse và khối đế để kịp bàn giao vào ngày 20/09/2018

Ảnh : Dự án đang trong giai đoạn hoàn thiện phần đế và khối Penhouse

Ảnh và thông tin : Ngọc Quân

Biên tập nội dung : Ngọc Ty