August 12, 2016

Kỹ sư kết cấu

PHI KHA là công ty hàng đầu về lĩnh vực tư vấn, thiết kế, sản xuất và lắp đặt hệ thống nhôm kính kiến trúc cho các tòa nhà hiện đang tuyển vị trí Kỹ sư kết cấu
August 12, 2016

Chỉ huy trưởng dự án

PHI KHA là công ty hàng đầu về lĩnh vực tư vấn, thiết kế, sản xuất và lắp đặt hệ thống nhôm kính kiến trúc cho các tòa nhà hiện đang tuyển vị trí Chỉ huy trưởng
August 4, 2016

Tuyển Kỹ sư thiết kế Vẽ AutoCad 2D – Làm việc tại Hà Nội

PHI KHA là công ty hàng đầu về lĩnh vực tư vấn, thiết kế, sản xuất và lắp đặt hệ thống nhôm kính kiến trúc cho các tòa nhà hiện đang tuyển vị trí Kỹ sư thiết kế Vẽ AutoCad 2D – Làm việc tại Hà Nội
August 4, 2016

Tuyển Kế toán ngân hàng – Làm việc tại TP.HCM

PHI KHA là công ty hàng đầu về lĩnh vực tư vấn, thiết kế, sản xuất và lắp đặt hệ thống nhôm kính kiến trúc cho các tòa nhà hiện đang tuyển vị trí Kế toán ngân hàng – Làm việc tại Văn phòng Hồ Chí Minh
August 4, 2016

Tuyển Kế toán tổng hợp – Làm việc tại Hà Nội

PHI KHA là công ty hàng đầu về lĩnh vực tư vấn, thiết kế, sản xuất và lắp đặt hệ thống nhôm kính kiến trúc cho các tòa nhà. Hiện tuyển vị trí tuyển Kế toán tổng hợp – Làm việc tại Hà Nội