Đẩy nhanh lắp đặt khung nhôm dự án Đài Truyền Hình Việt Nam chi nhánh Hồ Chí Minh
24/07/2018
Đẩy nhanh tiến độ lắp đặt nhôm kính Tổ Hợp Mỹ Đình Pearl
30/07/2018

Hình ảnh cập nhật tiến độ dự án Trung tâm SX chương trình của đài THVN tại TP. Hồ Chí Minh, ngày 24/07/2018

Hinh anh cập nhật tiến độ dự an VTV tai Tp.HCm, ngày 24/07/2018

Hình ảnh cập nhật tiến độ dự án Trung tâm SX chương trình của đài THVN tại TP. Hồ Chí Minh, Ngày 24/07/2018