Mỹ Đình Pearl sẽ bàn giao tổng thể vào ngày 30/11/2018
02/11/2018
Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tại Hà Nội đang triển khai đẩy nhanh lắp đặt kính
10/11/2018

Lạc Hồng Lotus Hạ Long đang trong giai đoạn lắp đặt cánh cửa cho phần căn hộ của dự án

Dự án Lạc Hồng Lotus Hạ Long Phi Kha là nhà thầu cung cấp và thi công hệ thống tường kính với khối lượng 6.534m2 quy mô 33 tầng nổi,1 tầng hầm. Tọa lạc tại phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Tiến độ thực hiện dự án đến nay như sau :

+ Lắp đặt các khung nhôm cửa sổ từ tầng 4 đến tầng 33 đạt 90%

+ Lắp đặt kính vào ô Fix từ tầng 5 đến tầng 33 đạt 87%

+ Lắp cánh cửa sổ đạt 4%

+ Lắp khung nhôm cửa đi logia căn hộ đạt 5%

Ảnh : dự án cập nhật ngày 05/11/2018

 nh và thông tin    : Vĩnh San

Biên tp ni dung : Ngc Ty