TỔ HỢP CHUNG CƯ CAO CẤP N01-T4
11/06/2018

BỆNH VIỆN PHÁP VIỆT

  • Thời gian thực hiện hợp đồng     : 09/2009 – 07/2011.
  • Khối lượng nhôm kính                 : 6.000 m2.
  • Nội dung công việc                      : Cải tạo hệ thống mặt dựng – Cung cấp và lắp đặt hệ thống tấm ốp nhôm.
  • Quy mô                                         : 7 tầng
  • Chủ đầu tư                                    : Công ty TNHH Y tế Viễn Đông Việt Nam.
  • Vị trí   : 06 Nguyễn Lương Bằng, Quận 7, Tp.HCM.