TỔ HỢP CHUNG CƯ CAO CẤP N01-T4
11/06/2018

BIDV CẦU GIẤY

  • Thời gian thực hiện hợp đồng     : 06/09/2016.
  • Khối lượng                                      :
  • Nội dung công việc                       : Cung cấp lam trang trí và lam che nắng.
  • Quy mô                                            : 15 tầng.
  • Chủ đầu tư                                     : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
  • Vị trí   : Cầu Giấy

Tiến độ dự án update  đến ngày 22/04/2017

  • Khối lượng thi công đạt 97%, còn lại là công tác hoàn thiện, bàn giao đưa vào sử dụng