DỰ ÁN KHU NHÀ Ở LICOGI 13
11/08/2007
TRUNG TÂM SẢN XUẤT PHẦN MỀM VÀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC FPT
11/08/2007

CĂN HỘ CAO CẤP HOÀNG ANH GIA LAI I

  • Thời gian thực hiện hợp đồng     : 19/04/2006 – 04/2007.
  • Nội dung công việc                      : Thi công hệ thống nhôm kính và hệ thống trần.
  • Quy mô                                         : 15 tầng.
  • Chủ đầu tư                                    : Công ty Cồ phần Xây dựng và Phát triển nhà Hoàng Anh.
  • Vị trí   : 357 – 359 Lê Văn Lương, Quận 7, Tp.HCM.