TỔ HỢP CHUNG CƯ CAO CẤP N01-T4
14/04/2017

CAO ỐC SAPPHIRE

  • Thời gian thực hiện hợp đồng     : 28/02/2008 – 30/07/2008.
  • Khối lượng nhôm kính                 : 5.000 m2.
  • Nội dung công việc                      : Thi công và lắp dựng hệ thống nhôm kính.
  • Quy mô                                         : 12 tầng.
  • Chủ đầu tư                                    : Công ty Cồ phần Xây dựng Dịch vụ – Thương mại Khắc Thành Tâm.
  • Vị trí   : 183 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 6, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM.