TỔ HỢP CHUNG CƯ CAO CẤP N01-T4
14/04/2017

DỰ ÁN RIVERA PARK HÀ NỘI

  • Thời gian ký hợp đồng               :10/07/2017.
  • Khối lượng nhôm kính                : 18.000 m².
  • Nội dung công việc                     : Cung cấp và lắp đặt hệ thống tường kính.
  • Quy mô                                          : 2 toà chung cư cao cấp (22 tầng)
  • Chủ đầu tư                                    : Công ty Cổ phần Long Giang Hà Nội
  • Vị trí    : 69 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Tiến độ dự án update  đến ngày 11/01/2018

Tiến độ dự án update  đến ngày 18/12/2017

Tiến độ dự án update  đến ngày 10/11/2017

Tiến độ dự án update  đến ngày 31/08/2017