TỔ HỢP CHUNG CƯ CAO CẤP N01-T4
11/06/2018

HOÀ BÌNH GREEN CITY

  • Thời gian thực hiện hợp đồng     : 2015.
  • Khối lượng nhôm kính                 : 3.000 m2.
  • Nội dung công việc                      : Cung cấp vật tư, lắp đặt hoàn thiện hệ thống khung nhôm, cửa kính khối thương mại.
  • Quy mô                                         : 5 tầng.
  • Chủ đầu tư                                    : Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất thép Hoà Bình.
  • Vị trí   : 505 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội.