TỔ HỢP CHUNG CƯ CAO CẤP N01-T4
11/06/2018

HOÀNG ANH PLAZA ĐÀ NẴNG

  • Thời gian thực hiện hợp đồng     : 19/04/2006.
  • Nội dung công việc                      : Thi công và lắp dựng hạng mục nhôm kính.
  • Quy mô                                         : 15 tầng.
  • Chủ đầu tư                                    : Xí nghiệp Tư doanh Hoàng Anh.
  • Vị trí   : Đường Nguyễn Văn Linh, Tp. Đà Nẵng