TỔ HỢP MỸ ĐÌNH PEARL
31/05/2017
THÀNH PHỐ GIAO LƯU
16/06/2017

TỔ HỢP CHUNG CƯ CAO CẤP N01-T5 KHU ĐOÀN NGOẠI GIAO

  • Thời gian ký hợp đồng                 :29/4/2017.
  • Khối lượng nhôm kính                : 10.500 m².
  • Nội dung công việc                     : Cung cấp và lắp đặt hệ thống tường kính.
  • Quy mô                                          : 36 tầng.
  • Chủ đầu tư                                    : Công ty Cổ phần Đầu tư Lạc Hồng
  • Vị trí    : P.Xuân Tảo, Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Tiến độ dự án đến ngày 07/02/2018

Tiến độ dự án đến ngày 26/01/2018

Tiến độ dự án đến ngày 11/01/2018

Tiến độ dự án đến ngày 15/12/2017

Tiến độ dự án đến ngày 11/10/2017

Tiến độ dự án đến ngày 30/08/2017

Tiến độ dự án đến ngày 24/06/2017

Tiến độ dự án đến ngày 08/06/2017

Tiến độ dự án đến ngày 30/05/2017

 

Tiến độ dự án đến ngày 23/05/2017