TỔ HỢP CHUNG CƯ CAO CẤP N01-T4
11/06/2018

KHÁCH SẠN 5 SAO ĐÔNG ĐÔ

  • Thời gian ký hợp đồng               :06/10/2017.
  • Khối lượng nhôm kính                : 3.107 m2.
  • Nội dung công việc                      : Cung cấp và lắp đặt hệ thống tường kính.
  • Quy mô                                           : 18 tầng.
  • Chủ đầu tư                                    : Công ty TTD Việt Nam.
  • Vị trí    : 146 Giảng Võ, Hà Nội.

Cập nhật dự án ngày 27/12/2017

Hình ảnh cập nhật dự án ngày 18/06/2018