TỔ HỢP CHUNG CƯ CAO CẤP N01-T4
11/06/2018

KHÁCH SẠN SHERATON NHA TRANG

  • Thời gian thực hiện hợp đồng     : 12/11/2006 – 12/10/2007.
  • Khối lượng nhôm kính                 :
  • Nội dung công việc                      : Thi công hệ thống nhôm kính, tấm ốp nhôm.
  • Quy mô                                         : 33 tầng.
  • Chủ đầu tư                                    : Công ty Cồ phần Du lịch và Bất Động Sản Đông Hải.
  • Vị trí   : 26 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa