TRUNG TÂM VIỄN THÔNG QUÂN SỰ VIETTEL BÌNH ĐỊNH
12/08/2011
TÒA NHÀ SUNRISE CITY
12/08/2011

NHÀ Ở CHIẾN SĨ – TỔNG CỤC V

  • Thời gian thực hiện hợp đồng     : 03/2011 – 12/2011.
  • Khối lượng nhôm kính                 : 10.930 m2.
  • Nội dung công việc                      : Cung cấp vật tư, thi công lắp đặt hệ thống cửa – Vách nhôm kính.
  • Quy mô                                         : 20 tầng
  • Chủ đầu tư                                    : Tổng cục Hậu cần – Bộ Công An.
  • Vị trí   : Từ Liêm, Hà Nội