KHÁCH SẠN STAR HẠ LONG
13/08/2016
Khách sạn A La Carte Đà Nẵng
18/08/2016

Tòa nhà Kiểm toán Nhà nước

Cập nhật dự án ngày 15/01/2018

Cập nhật dự án ngày 22/12/2017

Cập nhật dự án ngày 05/12/2017

Cập nhật dự án ngày 30/7/2017 do công ty Phi Kha đang thực hiện tại tòa nhà Kiểm Toán Nhà Nước

Cập nhật dự án ngày 3/7/2017 do công ty Phi Kha đang thực hiện tại tòa nhà Kiểm Toán Nhà Nước

Tiến độ dự án update  đến ngày 27/06/2017.

Tiến độ dự án update  đến ngày 08/06/2017.

Tiến độ dự án update  đến ngày 30/05/2017

Tiến độ dự án update  đến ngày 23/05/2017

  • Khối lượng thi công đã hoàn thành 80%

Tiến độ dự án update  đến ngày 10/05/2017

  • Khối lượng thi công đã hoàn thành 75%

Tiến độ dự án update  đến ngày 30/03/2017

  • Khối lượng thi công đã hoàn thành 65%

Tiến độ dự án update  đến ngày 20/03/2017

  • Khối lượng thi công đến nay đã đạt được 60%

Cập nhật dự án ngày 4/1/2017 do công ty Phi Kha đang thực hiện tại dự án Tòa nhà Kiểm toán Nhà nước