TỔ HỢP CHUNG CƯ CAO CẤP N01-T4
11/06/2018

TÒA NHÀ LẠC HỒNG

  • Thời gian thực hiện hợp đồng     : 2010.
  • Khối lượng nhôm kính                 : 2.000 m2.
  • Nội dung công việc                      : Thi công và lắp đặt các hạng mục nhôm kính mặt ngoài.
  • Quy mô                                         : 12 Tầng
  • Chủ đầu tư                                    : Công ty Cổ phần đầu tư Lạc Hồng.
  • Vị trí   : Đường Ngụy Như, Kontum, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội