TRỤ SỞ LÀM VIỆC – CHI NHÁNH BIDV PHÚ THỌ
13/08/2013
TRỤ SỞ LÀM VIỆC – CHI NHÁNH BIDV PHÚC YÊN
13/08/2014

TÒA NHÀ VĂN PHÒNG HUD TOWER

  • Thời gian ký hợp đồng      : 2014.
  • Khối lượng nhôm kính                : 48.000 m2.
  • Nội dung công việc                        : Cung cấp và lắp đặt hệ thống tường kính.
  • Quy mô                                           : 32 tầng.
  • Chủ đầu tư                                    : Tổng Công Ty Phát Triển Nhà và Đô Thị.
  • Vị trí    : Ô đất số 2.4, Lê Văn Lương, Phường Thanh Xuân, Hà Nội.

Tiến độ dự án update  đến ngày 29/03/2017

Tiến độ dự án update  đến ngày 17/08/2016

hud---04

 

HUD-02 HUD--01HUD-02