Khách Sạn Pullman Hà Nội.
07/09/2016
TỔ HỢP THƯƠNG MẠI VÀ NHÀ Ở CAO TẦNG CT3
28/03/2017

WINDHAM HẠ LONG

  • Thời gian thực hiện hợp đồng :  từ ngày 23/08/2016 đến 23/11/2016
  • Khối lượng nhôm kính               : 3500 m2
  • Nội dung công việc                    : Cung cấp và lắp đặt cửa sổ vách nhôm kính
  • Quy mô                                         : 15    tầng
  • Chủ đầu tư                                   : Công ty cổ phần du lịch dịch vụ Sao Hạ Long
  •  Vị trí                                             : Tp Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Tiến độ dự án update  đến ngày 27/06/2017.

Tiến độ dự án update  đến ngày 24/06/2017.

Tiến độ dự án update  đến ngày 30/05/2017.

Tiến độ dự án update  đến ngày 16/05/2017.

Tiến độ dự án update  đến ngày 11/05/2017.

Tiến độ dự án update  đến ngày 29/03/2017.

  • Khối lượng dự án đã hoàn thành 75%

Tiến độ dự án update  đến ngày 20/03/2017.