CỬA ĐI MỞ

Cửa đi mở là loại cửa đi nhôm kính và cửa sổ nhôm kính, có cánh cửa được cố định 1 cạnh vào khung bằng bản lề, khi mở sẽ quay bản lề tạo một góc mở đối với khung cửa. Loại cửa này có ưu điểm là không gian mở được rộng, phần lớn là hết cả khung cửa. Cửa đi mở Phi Kha gồm 2 loại cửa đi mở 2 cánh và cửa đi mở 4 cánh.

CLIPS CỬA ĐI

Vui lòng click hình để xem mô phỏng

MẪU PROFILE HỆ CỬA ĐI MỞ

ads70hd
ads65_sl
schueco_ads_70_rl.hi
Concealed hinge