CỬA ĐI TRƯỢT

Cửa đi trượt là loại cửa mở bằng các ray trượt gồm có 2 loại 2 ray và 3 ray với 2 cánh , 3 cánh và 4 cánh. Khi đóng mở không ảnh hưởng đến không gian và diện tích sử dụng của căn phòng. Tránh được nguy cơ gió dập. Cho phép làm cánh cửa có kích thước lớn. Giá cả thấp hơn so với các loại cửa đi khác. 

CLIPS MÔ PHỎNG CỬA ĐI

Vui lòng click hình ảnh để xem mô phỏng

MẪU PROFILE HỆ CỬA ĐI TRƯỢT