26/03/2018

Hình ảnh tiến độ Dự án N01T5 đến ngày 26/03/2018

Khối đế khung nhôm lắp khoảng 70%, kính đạt 40% Khối căn hộ nhôm kính lắp đạt 90%
23/03/2018

Hình ảnh tiến độ Dự án TPGL đến ngày 23/03/2018

Tòa A1: lắp khung nhôm 100%, Lắp kính 100%, Lắp cánh: 100% Tòa A2: Lắp khung  nhôm 67%, Lắp kính 58%, Lắp cánh 57% Toà A3: Lắp khung nhôm 68%, Lắp kính: 58%, Lắp cánh: 68% Toà A4 : Lắp khung nhôm 85%, Lắp kính 77%, Lắp cánh: 78%
22/03/2018

Hình ảnh tiến độ Dự án Mỹ Đình Pearl đến ngày 22/03/2018

Tính đến ngày 22/03/2018 Công ty Phi Kha đã lắp đặt được 35% khối lượng khung nhôm và 28% khối lượng kính
20/03/2018

Hình ảnh tiến độ dự án Khu nhà ở SQ, QNCN, CNVQP thuộc BTTM – BQP (789) đến ngày 20/03/2018

10/02/2018

Hình ảnh tiến độ dự án N01T5 đến ngày 10/02/2018

09/02/2018

Hình ảnh tiến độ dự án Khách sạn Đông Đô đến ngày 09/02/2018

07/02/2018

Hình ảnh tiến độ Riverpark Hà Nội đến ngày 07/02/2018

1. Cửa tháp B: – Lắp khung: 1233/2012 khung (67% diện tích) – Lắp kính: 1100/2012 cửa (60% diện tích) 2. Lan can tháp B: – Lắp trụ: 265/380 bộ – Lắp kính: 0 bộ 3. Khối đế tháp A (Đợt 1): – Lắp khung nhôm: 1600/1800 m2 – Lắp kính: 600/1800 m2 4. Cửa căn hộ tháp A: – Lắp khung: 58 cửa /111 cửa ưu tiên (233 m2) (tổng toàn bộ tháp A là 1637 bộ, 5346 m2) – Kính: Chưa có kính 5. Lan can tháp A: – Lắp trụ + tay nắm: 40 bộ / 80 […]
05/02/2018

Hình ảnh tiến độ Dự án Thành Phố Giao Lưu đến ngày 05/02/2018

Tính đến ngày 05/02/2018 Công ty Phi Kha đã lắp đặt được 73% khố lượng khung nhôm và 62% khối lượng kính
04/02/2018

Công ty Phi Kha đã hoàn thành Dự án Hudtower

Hình ảnh Dự án Hudtower đã hoàn thành