04/02/2018

Công ty Phi Kha đã hoàn thành Dự án Hudtower

Hình ảnh Dự án Hudtower đã hoàn thành
02/02/2018

Hình ảnh tiến độ dự án Khu nhà ở SQ, QNCN, CNVQP thuộc BTTM – BQP (789)

– Khối đế thi công khung nhôm kính đạt 75% tương đương 1.368,98m2 trên 1.821,3m2 – Khối căn hộ thi công lắp dựng khung nhôm kính đạt 60% tương đương 6.797,95m2 trên 11.329,92m2
01/02/2018

Hình ảnh dự án Kiểm toán nhà nước đã được Chủ đầu tư đưa vào sử dụng

27/01/2018

Tiến độ dự án Riverapark Sài Gòn đến ngày 27/01/2018

Tính đến ngày 27/01/2018 Phi Kha đã hoàn thiện lắp đặt và bàn giao giai đoạn 1 khối tháp, đông thời tiếp tục lắp đặt kính phát sinh khối đế, sửa chữa khung nhôm cửa đi để chuẩn bị bàn giao giai đoạn 2    
26/01/2018

Tiến độ lắp đặt của dự án Mỹ Đình Pearl đến ngày 26/01/2018

Tính đến ngày 26/01/2018 Công ty Phi Kha đã lắp đặt được 3500m2 khung nhôm và 1200m2 kính đạt 25% khung nhôm và 8 % khối lượng kính của toàn Dự án
22/01/2018

Ngày 20/01/2018 Kính khối đế tháp A công trình 69 Vũ Trọng Phụng (RIVERA PARK HÀ NỘI) đã về tới nhà máy Bắc Ninh

20/01/2018

Tiến độ dự án Hòa Bình Green Đà Nẵng đến ngày 20/01/2018

Đã lắp dựng hoàn thành 100%  và đang tiến hành làm thủ tục bàn giao cho Chủ đầu tư đưa vào sử dụng
17/01/2018

Cont kính 12mm của Mỹ Đình Pearl về tại công trình

Cont hàng kính 12mm về công trình Mỹ Đình Pearl phục vụ cho công tác lặp đặt
17/01/2018

Hình ảnh Anh Em công nhân đang thực hiện vệ sinh công nghiệp tòa nhà văn phòng Hudtower.

  Hình ảnh Anh Em công nhân đang thực hiện vệ sinh công nghiệp công trình tòa nhà văn phòng HudTower để kịp hoàn thành bàn giao theo tiến độ yêu cầu cảu Chủ đầu tư.