04/02/2018

Công ty Phi Kha đã hoàn thành Dự án Hudtower

Hình ảnh Dự án Hudtower đã hoàn thành
02/02/2018

Hình ảnh tiến độ dự án Khu nhà ở SQ, QNCN, CNVQP thuộc BTTM – BQP (789)

– Khối đế thi công khung nhôm kính đạt 75% tương đương 1.368,98m2 trên 1.821,3m2 – Khối căn hộ thi công lắp dựng khung nhôm kính đạt 60% tương đương 6.797,95m2 trên 11.329,92m2
01/02/2018

Hình ảnh dự án Kiểm toán nhà nước đã được Chủ đầu tư đưa vào sử dụng

27/01/2018

Tiến độ dự án Riverapark Sài Gòn đến ngày 27/01/2018

Tính đến ngày 27/01/2018 Phi Kha đã hoàn thiện lắp đặt và bàn giao giai đoạn 1 khối tháp, đông thời tiếp tục lắp đặt kính phát sinh khối đế, sửa chữa khung nhôm cửa đi để chuẩn bị bàn giao giai đoạn 2    
26/01/2018

Tiến độ lắp đặt của dự án Mỹ Đình Pearl đến ngày 26/01/2018

Tính đến ngày 26/01/2018 Công ty Phi Kha đã lắp đặt được 3500m2 khung nhôm và 1200m2 kính đạt 25% khung nhôm và 8 % khối lượng kính của toàn Dự án
25/01/2018

Ngày 23/01/2018 Công Ty Phi Kha làm lễ tạ dự án Hudtower

   
22/01/2018

Ngày 20/01/2018 Kính khối đế tháp A công trình 69 Vũ Trọng Phụng (RIVERA PARK HÀ NỘI) đã về tới nhà máy Bắc Ninh

20/01/2018

Tiến độ dự án Hòa Bình Green Đà Nẵng đến ngày 20/01/2018

Đã lắp dựng hoàn thành 100%  và đang tiến hành làm thủ tục bàn giao cho Chủ đầu tư đưa vào sử dụng
17/01/2018

Cont kính 12mm của Mỹ Đình Pearl về tại công trình

Cont hàng kính 12mm về công trình Mỹ Đình Pearl phục vụ cho công tác lặp đặt