26/01/2018

Tiến độ lắp đặt của dự án Mỹ Đình Pearl đến ngày 26/01/2018

Tính đến ngày 26/01/2018 Công ty Phi Kha đã lắp đặt được 3500m2 khung nhôm và 1200m2 kính đạt 25% khung nhôm và 8 % khối lượng kính của toàn Dự án
25/01/2018

Ngày 23/01/2018 Công Ty Phi Kha làm lễ tạ dự án Hudtower

   
22/01/2018

Ngày 20/01/2018 Kính khối đế tháp A công trình 69 Vũ Trọng Phụng (RIVERA PARK HÀ NỘI) đã về tới nhà máy Bắc Ninh

20/01/2018

Tiến độ dự án Hòa Bình Green Đà Nẵng đến ngày 20/01/2018

Đã lắp dựng hoàn thành 100%  và đang tiến hành làm thủ tục bàn giao cho Chủ đầu tư đưa vào sử dụng
17/01/2018

Cont kính 12mm của Mỹ Đình Pearl về tại công trình

Cont hàng kính 12mm về công trình Mỹ Đình Pearl phục vụ cho công tác lặp đặt
17/01/2018

Hình ảnh Anh Em công nhân đang thực hiện vệ sinh công nghiệp tòa nhà văn phòng Hudtower.

  Hình ảnh Anh Em công nhân đang thực hiện vệ sinh công nghiệp công trình tòa nhà văn phòng HudTower để kịp hoàn thành bàn giao theo tiến độ yêu cầu cảu Chủ đầu tư.  
16/01/2018

BGĐ và Ban chi huy công trình đi khảo sát thực tế công trình VTV

BGĐ và Ban chi huy công trình đi khảo sát thực tếcông trình VTV chuẩn bị lắp dựng văn phòng làm việc ban chỉ huy công trình và đặt vật tư cho dự án.    
16/01/2018

Hình ảnh nhà máy Bắc Ninh đang đẩy nhanh tiến độ cho dự án 789 – Mỹ Đình Pearl – Rivera Park Hà Nội

16/01/2018

BGĐ và ban quản lý chất lượng công ty đi kiểm tra tình hình thi công công trình Mỹ Đình Pearl

BGĐ và ban quản lý chất lượng công ty  đi kiểm tra tình hình thi công và chất lượng thi công công trình Mỹ Đình Pearl