20/03/2018

Hình ảnh tiến độ dự án Khu nhà ở SQ, QNCN, CNVQP thuộc BTTM – BQP (789) đến ngày 20/03/2018

10/02/2018

Hình ảnh tiến độ dự án N01T5 đến ngày 10/02/2018

09/02/2018

Hình ảnh tiến độ dự án Khách sạn Đông Đô đến ngày 09/02/2018

07/02/2018

Hình ảnh tiến độ Riverpark Hà Nội đến ngày 07/02/2018

1. Cửa tháp B: – Lắp khung: 1233/2012 khung (67% diện tích) – Lắp kính: 1100/2012 cửa (60% diện tích) 2. Lan can tháp B: – Lắp trụ: 265/380 bộ – Lắp kính: 0 bộ 3. Khối đế tháp A (Đợt 1): – Lắp khung nhôm: 1600/1800 m2 – Lắp kính: 600/1800 m2 4. Cửa căn hộ tháp A: – Lắp khung: 58 cửa /111 cửa ưu tiên (233 m2) (tổng toàn bộ tháp A là 1637 bộ, 5346 m2) – Kính: Chưa có kính 5. Lan can tháp A: – Lắp trụ + tay nắm: 40 bộ / 80 […]
05/02/2018

Hình ảnh tiến độ Dự án Thành Phố Giao Lưu đến ngày 05/02/2018

Tính đến ngày 05/02/2018 Công ty Phi Kha đã lắp đặt được 73% khố lượng khung nhôm và 62% khối lượng kính
04/02/2018

Công ty Phi Kha đã hoàn thành Dự án Hudtower

Hình ảnh Dự án Hudtower đã hoàn thành
02/02/2018

Hình ảnh tiến độ dự án Khu nhà ở SQ, QNCN, CNVQP thuộc BTTM – BQP (789)

– Khối đế thi công khung nhôm kính đạt 75% tương đương 1.368,98m2 trên 1.821,3m2 – Khối căn hộ thi công lắp dựng khung nhôm kính đạt 60% tương đương 6.797,95m2 trên 11.329,92m2
01/02/2018

Hình ảnh dự án Kiểm toán nhà nước đã được Chủ đầu tư đưa vào sử dụng

27/01/2018

Tiến độ dự án Riverapark Sài Gòn đến ngày 27/01/2018

Tính đến ngày 27/01/2018 Phi Kha đã hoàn thiện lắp đặt và bàn giao giai đoạn 1 khối tháp, đông thời tiếp tục lắp đặt kính phát sinh khối đế, sửa chữa khung nhôm cửa đi để chuẩn bị bàn giao giai đoạn 2