23/04/2018

PLHĐ 24-01 – Cung cấp, thi công lắp đặt mái sảnh kính, louver tầng hầm và tháp Pearl 1 dự án Mỹ Đình Pearl – Công ty CP BĐS Dầu khí Việt Nam SSG và Phi Kha

Tiếp nối sự thành công về tiến độ, chất lượng, an toàn khi thi công gói thầu Nhôm kính khối Đế và khối căn hộ của Công ty Phi Kha tại Dự án Mỹ Đình Pearl, Chủ Đầu tư là Công ty cổ phần Bất động sản Dầu khí Việt Nam-SSG tiếp tục giao cho Công ty Phi Kha “Cung cấp, thi công lắp đặt mái sảnh kính, louver tầng hầm và tháp Pearl 1 dự án Mỹ Đình Pearl”
23/04/2018

Hình ảnh tiến độ Dự án 789 đến ngày 23/04/2018

Khối lượng Nhôm Kính lắp đặt tới thời điểm hiện tại là 99%
20/04/2018

Hình ảnh tiến độ Dự án Mỹ Đình Pearl đến ngày 20/04/2018

Khối lượng khung nhôm lắp khoảng 65%%, kính đạt 55% .
05/04/2018

Hình ảnh tiến độ Dự án CT19B đến ngày 05/04/2018

03/04/2018

Hình ảnh tiến độ Dự án RIVERA PARK đến ngày 03/04/2018

02/04/2018

Hình ảnh tiến độ Dự án N01T4 đến ngày 02/04/2018

26/03/2018

Hình ảnh tiến độ Dự án N01T5 đến ngày 26/03/2018

Khối đế khung nhôm lắp khoảng 70%, kính đạt 40% Khối căn hộ nhôm kính lắp đạt 90%
23/03/2018

Hình ảnh tiến độ Dự án TPGL đến ngày 23/03/2018

Tòa A1: lắp khung nhôm 100%, Lắp kính 100%, Lắp cánh: 100% Tòa A2: Lắp khung  nhôm 67%, Lắp kính 58%, Lắp cánh 57% Toà A3: Lắp khung nhôm 68%, Lắp kính: 58%, Lắp cánh: 68% Toà A4 : Lắp khung nhôm 85%, Lắp kính 77%, Lắp cánh: 78%
22/03/2018

Hình ảnh tiến độ Dự án Mỹ Đình Pearl đến ngày 22/03/2018

Tính đến ngày 22/03/2018 Công ty Phi Kha đã lắp đặt được 35% khối lượng khung nhôm và 28% khối lượng kính