Tam Đảo xóm núi Vĩnh Phúc đang trong giai đoạn lắp đặt khung nhôm cho khu nhà K4
04/10/2018
06/10/2018 Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tại Hà Nội đang tiến hành lắp đặt bản mã vách kính mặt ngoài
06/10/2018

Trưa ngày 04/10/2018 1 Container kính đã về tới nhà máy Bắc Ninh để hoàn thành hạng mục phát sinh dự án Rivera Park Hà Nội

Dự án Rivera Park Hà Nội đang trong giai đoạn bàn giao, Block A đang hoàn thiện và bàn giao đưa vào sử dụng, Block B đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng.

Trưa ngày 04/10/2018 1 Container kính đã về tới nhà máy, dự kiến ngày 9/10/2018 kính sẽ được chuyển tới công trình và tiến hành lắp đặt và hoàn thành vào cuối tháng 10/2018.

Ảnh : Cập nhật ngày 04/10/2018

nh và thông tin   : Thin Trn

Biên tp ni dung : Ngc Ty