24/07/2018

Hình ảnh cập nhật tiến độ dự án Trung tâm SX chương trình của đài THVN tại TP. Hồ Chí Minh, ngày 24/07/2018

Hình ảnh cập nhật tiến độ dự án Trung tâm SX chương trình của đài THVN tại TP. Hồ Chí Minh, Ngày 24/07/2018
18/06/2018

Khu Tổ Hợp Dịch Vụ Cao Cấp Tam Đảo

Thời gian thực hiện hợp đồng :  từ ngày: 15/06/2018 Quy mô                                         : 8 Khu nhà Chủ đầu tư                                   : Công ty Cổ Phần  Đầu tư Lạc Hồng  Vị trí                                             :Thị trấn Tam Đảo – huyện Tam Đảo – Tỉnh Vĩnh […]
18/08/2016

Trụ sở làm việc Kiểm toán Nhà nước

Update tiến độ dự án ngày 4/1/2017