Hình ảnh tiến độ Dự án Thành Phố Giao Lưu đến ngày 05/02/2018
05/02/2018
Hình ảnh tiến độ dự án Khách sạn Đông Đô đến ngày 09/02/2018
09/02/2018

Hình ảnh tiến độ Riverpark Hà Nội đến ngày 07/02/2018

1. Cửa tháp B:
– Lắp khung: 1233/2012 khung (67% diện tích)
– Lắp kính: 1100/2012 cửa (60% diện tích)
2. Lan can tháp B:
– Lắp trụ: 265/380 bộ
– Lắp kính: 0 bộ
3. Khối đế tháp A (Đợt 1):
– Lắp khung nhôm: 1600/1800 m2
– Lắp kính: 600/1800 m2
4. Cửa căn hộ tháp A:
– Lắp khung: 58 cửa /111 cửa ưu tiên (233 m2) (tổng toàn bộ tháp A là 1637 bộ, 5346 m2)
– Kính: Chưa có kính
5. Lan can tháp A:
– Lắp trụ + tay nắm: 40 bộ / 80 bộ uu tiên, (40/288 bộ toàn tháp A)
– Kính: Chưa có