TRỤ SỞ LÀM VIỆC, CHI NHÁNH BIDV MÓNG CÁI
13/08/2014
BỆNH VIỆN TRUNG TÍN
13/08/2015

TRỤ SỞ LÀM VIỆC, CHI NHÁNH BIDV LÀO CAI

  • Thời gian thực hiện hợp đồng     : 2014.
  • Khối lượng nhôm kính                 : 1.000 m2.
  • Nội dung công việc                      : Cung cấp và lắp dựng hệ vách kính, cửa kính trong và ngoài nhà.
  • Quy mô                                         : 7 tầng.
  • Chủ đầu tư                                    : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
  • Vị trí   : Cam Đường, Lào Cai.