DỰ ÁN KHU NHÀ Ở LICOGI 13
11/08/2007

KHU TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI THÀNH PHỐ VINH

  • Thời gian thực hiện hợp đồng     : 2006.
  • Khối lượng nhôm kính                 :
  • Nội dung công việc                      : Thi công hệ thống nhôm kính.
  • Quy mô                                         : 17 tầng.
  • Chủ đầu tư                                    : Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Ứng dụng Công nghệ mới – Tecco.
  • Vị trí   : 01 Quang Trung, Thành phố Vinh