TỔ HỢP CROWN PALZA
11/08/2010
THÁP ĐIỀU KHIỂN KHÔNG LƯU NỘI BÀI
11/08/2010

TÒA NHÀ TRỤ SỞ BỘ CÔNG AN

  • Thời gian thực hiện hợp đồng     : 2008 – 2010.
  • Khối lượng nhôm kính                 : 80.000 m2.
  • Nội dung công việc                      : Thi công và lắp đặt mặt dựng nhôm kính.
  • Quy mô                                         : 22 tầng.
  • Chủ đầu tư                                    : Tổng cục hậu cần Bộ Công An.
  • Vị trí   : 239 Phạm Văn Đồng, Huyện Từ Liêm, Hà Nội.