TRỤ SỞ LÀM VIỆC – CHI NHÁNH BIDV PHÚC YÊN
13/08/2014
TRỤ SỞ LÀM VIỆC, CHI NHÁNH BIDV LÀO CAI
13/08/2014

TRỤ SỞ LÀM VIỆC, CHI NHÁNH BIDV MÓNG CÁI

  • Thời gian thực hiện hợp đồng     : 01/2014.
  • Khối lượng nhôm kính                 : 1.200 m2.
  • Nội dung công việc                      : Cung cấp và lắp đặt nhôm kính, hợp kim nhôm.
  • Quy mô                                         : 7 tầng.
  • Chủ đầu tư                                    : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
  • Vị trí   : Đường Hùng Vương, Phường Hoà Lạc, Tp.Móng Cái, Quảng Ninh.