KHU NHÀ Ở CAO TẦNG CT2 THÀNH PHỐ GIAO LƯU
13/08/2016
TRỤ SỞ BỘ NGOẠI GIAO VIỆT NAM
13/08/2016

TRỤ SỞ LÀM VIỆC CHI NHÁNH NH BIDV ĐÔNG HÀ NỘI

  • Thời gian thực hiện hợp đồng     : 25/09/2014 – 2016
  • Khối lượng nhôm kính                 : 3.000 m2.
  • Nội dung công việc                      : Cung cấp và lắp đặt hệ thống cửa, vách kính, khung nhôm ngoài nhà.
  • Quy mô                                         : 10 tầng.
  • Chủ đầu tư                                    : Ngân hàng Thương mại Cổ Phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
  • Vị trí   : Đông Anh, Hà Nội.