CAO ỐC TMS
11/08/2009
TỔ HỢP CROWN PALZA
11/08/2010

TRỤ SỞ LÀM VIỆC, TÒA NHÀ VĂN PHÒNG BIDV

TRỤ SỞ LÀM VIỆC, TÒA NHÀ VĂN PHÒNG BIDV

  • Thời gian thực hiện hợp đồng  : 10/08/2008 – 19/09/2009.
  • Khối lượng nhôm kính              : 30.000 m2.
  • Nội dung công việc                      : Thi công và lắp đặt mặt dựng nhôm kính.
  • Quy mô                                         : 27 tầng.
  • Chủ đầu tư                                    : Công ty Liên Doanh Tháp Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
  • Vị trí   : 194 Trần Quang Khải, Phường Hàng Vôi, Hà Nội.